Sociálny program

Iba spokojný zamestnanec dokáže aktívne tvoriť hodnoty. A pretože nie iba prácou je človek živý, snaží sa vedenie spoločnosti vytvárať priateľskú a tvorivú atmosféru, ktorá zamestnancov zjednocuje a motivuje k vyšším výkonom. Táto atmosféra sa následne prenáša aj do mimopracovného života zamestnancov a prejavuje sa na rôznych firemných akciách a pri čerpaní výhod sociálneho programu.

Web masters

Interdum iusto pulvinar consequuntur augue optio repellat fuga hurus expedita tempo est odito.

Web designer

Interdum iusto pulvinar consequuntur augue optio repellat fuga hurus expedita tempo est odito.


Zamestnanci môžu využívať nasledovné pôžitky:

Zdravotno – relaxačné akcie, voľné vstupy do Thermalparku - Zemplínska Šírava, kde zamestnanci naberú nové sily. V spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera, pravidelné Dni zdravia pre získanie informácií o svojom stave. Pravidelné firemné stretnutia všetkých zamestnancov, pri príležitosti ukončenia roku, kde dochádza k utužovaniu kolektívu a zvyšovaniu vnútornej motivácie zamestnancov. Masáže certifikovanou pracovníčkou priamo v priestoroch firmy, kultúrne podujatia a iné.

Mimopracovná činnosť našich zamestancov:

Je obdivuhodné, že napriek pracovnému vypätiu ktoré je potrebné počas dňa vynaložiť, sú schopní pracovať vo svojom voľnom čase: