CHDMI s.r.o.

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

Politika kvality

Spokojnosť našich zákazníkov a zamestnancov je rozhodujúce kritérium hodnotenia výsledkov práce.

Politika kvality

Spokojnosť našich zákazníkov a zamestnancov je rozhodujúce kritérium hodnotenia výsledkov práce.

Politika kvality

Spokojnosť našich zákazníkov a zamestnancov je rozhodujúce kritérium hodnotenia výsledkov práce.

0
Počet zamestnancov
0
Typy káblových zväzkov
0
Dielne
0
Pracovná zmena
PRIDAJTE SA K NÁM

Kariéra

Uplatňujeme osobitý prístup k práci zo znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami osôb. Jednotlivé pracoviská Registrovaného sociálneho podniku sú prispôsobené zdravotnému postihnutiu zamestnancov a sú umiestnené v štyroch dielňach. Individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi sa snažíme vytvoriť im čo najprijateľnejšie pracovné prostredie. Dĺžka pracovnej doby ( 15, 20, 30 a 40 hodín týždenne) je stanovená podľa odporúčania všeobecného lekára pri vstupnej lekárskej prehliadke.
 

Doklady potrebné pri nástupe

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Životopis

Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia

Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku

Vízia firmy

Vysporiadať sa s ťažkou aktuálnou situáciou, udržať pracovné miesta a prosperita spoločnosti.

PRIDAJTE SA K NÁM

Kariéra

Uplatňujeme osobitý prístup k práci zo znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami osôb. Jednotlivé pracoviská Registrovaného sociálneho podniku sú prispôsobené zdravotnému postihnutiu zamestnancov a sú umiestnené v štyroch dielňach. Individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi sa snažíme vytvoriť im čo najprijateľnejšie pracovné prostredie. Dĺžka pracovnej doby ( 15, 20, 30 a 40 hodín týždenne) je stanovená podľa odporúčania všeobecného lekára pri vstupnej lekárskej prehliadke.
 

Doklady potrebné pri nástupe

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia
  • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku

Vízia firmy

Vysporiadať sa s ťažkou aktuálnou situáciou, udržať pracovné miesta a prosperita spoločnosti.

PRIDAJTE SA K NÁM

Kariéra

Uplatňujeme osobitý prístup k práci zo znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami osôb. Jednotlivé pracoviská Registrovaného sociálneho podniku sú prispôsobené zdravotnému postihnutiu zamestnancov a sú umiestnené v štyroch dielňach. Individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi sa snažíme vytvoriť im čo najprijateľnejšie pracovné prostredie. Dĺžka pracovnej doby ( 15, 20, 30 a 40 hodín týždenne) je stanovená podľa odporúčania všeobecného lekára pri vstupnej lekárskej prehliadke.
 

Doklady potrebné pri nástupe

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Životopis
  • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia
  • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku

Vízia firmy

Vysporiadať sa s ťažkou aktuálnou situáciou, udržať pracovné miesta a prosperita spoločnosti.

O nás

Sme rodinná firma, ktorá sa špecializuje výrobou zväzkov a komponentov do elektromotorov. Poskytujeme kvalitu služieb a tovaru s primárnym cieľom dovršiť u zákazníka maximálnu spokojnosť. Disponujeme pracoviskami prispôsobenymí zdravotnému stavu naších v zamestnancov. Pracujeme v jednej zmene a v štyroch dielňach, v ktorých vyrábame 100 rôznych typov káblových zväzkov.

Rodinná firma

Sme rodinná firma s 90 zamestnancami.

Výroba

Výroba káblových zväzkov a komponentov do elektromotorov.

Pracovisko

Všetky pracoviská sú prispôsobované zdravotnému stavu zamestnancov.

Pracovné podmienky

V štyroch dielňach, v jednej pracovnej zmene, vyrábame 100 rôznych typov káblových zväzkov.

Kvalita

Kvalitu služieb a tovaru chápeme ako úplné uspokojenie požiadaviek a potrieb našich zákazníkov.

Cieľ

Naším hlavným cieľom je dôsledne poskytovať najlepšiu úroveň spokojnosti zákazníkov.

O nás

Sme rodinná firma, ktorá sa špecializuje výrobou zväzkov a komponentov do elektromotorov. Poskytujeme kvalitu služieb a tovaru s primárnym cieľom dovršiť u zákazníka maximálnu spokojnosť. Disponujeme pracoviskami prispôsobenymí zdravotnému stavu naších v zamestnancov. Pracujeme v jednej zmene a v štyroch dielňach, v ktorých vyrábame 100 rôznych typov káblových zväzkov.

Rodinná firma

Sme rodinná firma s 90 zamestnancami.

Výroba

Výroba káblových zväzkov a komponentov do elektromotorov.

Pracovisko

Všetky pracoviská sú prispôsobované zdravotnému stavu zamestnancov.

Pracovné podmienky

V štyroch dielňach, v jednej pracovnej zmene, vyrábame 100 rôznych typov káblových zväzkov.

Kvalita

Kvalitu služieb a tovaru chápeme ako úplné uspokojenie požiadaviek a potrieb našich zákazníkov.

Cieľ

Naším hlavným cieľom je dôsledne poskytovať najlepšiu úroveň spokojnosti zákazníkov.

Spolupracujeme s týmito
prevádzkami ABKALS s.r.o.

Gls.sk - DEPO 20

Naše depo 20 je súčasťou doručovacej služby
GLS Slovakia s.r.o.

Lacnapneumatika.sk

Autoservis, pneuservis, predajňa pneumatík, diskov a kozmetiky. 3D geometria, doplnenie klimatizácie, autodiagnostika.

Advertmedia.sk

Predstavuje pre nás okrem služieb poskytovaných okolitým firmám reklamné a marketingové prekrytie všetkých prevádzok.

Spolupracujeme s týmito
prevádzkami ABKALS s.r.o.

Gls.sk - DEPO 20

Naše depo 20 je súčasťou doručovacej služby
GLS Slovakia s.r.o.

Lacnapneumatika.sk

Autoservis, pneuservis, predajňa pneumatík, diskov a kozmetiky. 3D geometria, doplnenie klimatizácie, autodiagnostika.

Advertmedia.sk

Predstavuje pre nás okrem služieb poskytovaných okolitým firmám reklamné a marketingové prekrytie všetkých prevádzok.