CHDMI s.r.o.

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

PRÍJEMNÝ KOLEKTÍV A STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

Pridajte sa medzi nás

PRÍJEMNÝ KOLEKTÍV A STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

Pridajte sa medzi nás

PRÍJEMNÝ KOLEKTÍV A STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

Pridajte sa medzi nás

Kariéra

Osobitý prístup k práci

 • Uplatňujeme osobitý prístup k práci zo znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami osôb.
 • Jednotlivé pracoviská Registrovaného sociálneho podniku sú prispôsobené zdravotnému postihnutiu zamestnancov a sú umiestnené v štyroch dielňach.
 • Individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi sa snažíme vytvoriť im čo najprijateľnejšie pracovné prostredie.
 • Dĺžka pracovnej doby ( 15, 20, 30 a 40 hodín týždenne) je stanovená podľa odporúčania všeobecného lekára pri vstupnej lekárskej prehliadke.

Doklady potrebné pri nástupe

Nezabudnite na tieto dôležité dokumenty

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
 • Životopis.
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia.
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku.

Vízia firmy

Snažíme sa dodržať tieto tri body

 • Vysporiadať sa s aktuálnou situáciou
 • Udržať pracovné miesta
 • Prosperita spoločnosti

Kariéra

Osobitý prístup k práci

 • Uplatňujeme osobitý prístup k práci zo znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami osôb.
 • Jednotlivé pracoviská Registrovaného sociálneho podniku sú prispôsobené zdravotnému postihnutiu zamestnancov a sú umiestnené v štyroch dielňach.
 • Individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi sa snažíme vytvoriť im čo najprijateľnejšie pracovné prostredie.
 • Dĺžka pracovnej doby ( 15, 20, 30 a 40 hodín týždenne) je stanovená podľa odporúčania všeobecného lekára pri vstupnej lekárskej prehliadke.

Doklady potrebné pri nástupe

Nezabudnite na tieto dôležité dokumenty

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania.
 • Životopis.
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia.
 • Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku.

Vízia firmy

Snažíme sa dodržať tieto tri body

 • Vysporiadať sa s ťažkou aktuálnou situáciou
 • Udržať pracovné miesta
 • Prosperita spoločnosti

Kariéra

Osobitý prístup k práci

Uplatňujeme osobitý prístup k práci zo znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami osôb.

Jednotlivé pracoviská Registrovaného sociálneho podniku sú prispôsobené zdravotnému postihnutiu zamestnancov a sú umiestnené v štyroch dielňach.

Individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi sa snažíme vytvoriť im čo najprijateľnejšie pracovné prostredie.

Dĺžka pracovnej doby ( 15, 20, 30 a 40 hodín týždenne) je stanovená podľa odporúčania všeobecného lekára pri vstupnej lekárskej prehliadke.

Doklady potrebné pri nástupe

Nezabudnite na tieto dôležité dokumenty

Žiadosť o prijatie do zamestnania.

Životopis.

Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia.

Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku.

Vízia firmy

Snažíme sa dodržať tieto tri body

Vysporiadať sa s ťažkou aktuálnou situáciou

Udržať pracovné miesta

Prosperita spoločnosti

Napíšte nám

Kontaktujte nás telefonicky

+421 903 718 435

Napíšte nám email

eva.balogova1@gmail.com

Naša adresa

Plynárenská 2, 071 01 Michalovce

Kontaktujte nás telefonicky

+421 903 718 435

Napíšte nám email

eva.balogova1@gmail.com

Naša adresa

Plynárenská 2, 071 01 Michalovce

Kontaktujte nás telefonicky

+421 903 718 435

Napíšte nám email

eva.balogova1@gmail.com

Naša adresa

Plynárenská 2, 071 01 Michalovce