CHDMI s.r.o.

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PRACOVNÍK

S Vami už 18 rokov

História firmy

S Vami už 18 rokov

História firmy

S Vami už 16 rokov

História firmy

2004

Vznik firmy

Začali sme v roku 2004 v prenajatých priestoroch s jednou dielňou. FO Jozef Balog Chránená dielňa.

  • Chránená dielňa Jozef Balog, vznikla udelením štatútu dňa 15.6.2004 a zamestnáva 32 občanov so zdravotným postihnutím

2008

ABALSTAV spol. s r.o.

Vznik chránenej dielne

  • Chránená dielňa vznikla udelením štatútu dňa 21.8.2008 a zamestnáva 39 občanov so zdravotným postihnutím

2017

CHDMI, s.r.o.

V roku 2012 odkúpením budovy do súkromného vlastníctva vznikol priestor pre ďalšie rozšírenie a zveľadenie.

  • Pretransformovanie fyzickej osoby na právnickú osobu, udelením štatútu dňa 10.11.2017 vznik CHDMI, s.r.o. s počtom zamestnancov 38

2019

CHDMI, s.r.o.

MPSVAR SR udeľuje štatút

  • Udelený štatút Registrovaného sociálneho podniku, spoločnosti CHDMI s.r.o.

2020

Abalstav s r.o.

MPSVAR SR udeľuje štatút

  • Udelený štatút Registrovaného sociálneho podniku spoločnosti Abalstav s r.o., Plynárenská 2, 071 01 Michalovce

2022

Súčasnosť

Aktuálny počet zamestnancov v registrovaných sociálnych podnikoch

  • ABALSTAV spol. s r.o. – 53 zamestnancov
  • CHDMI, s.r.o. – 38 zamestnancov

2004

Vznik firmy

Začali sme v roku 2004 v prenajatých priestoroch s jednou dielňou. FO Jozef Balog Chránená dielňa.

Chránená dielňa Jozef Balog, vznikla udelením štatútu dňa 15.6.2004 a zamestnáva 32 občanov so zdravotným postihnutím

2008

ABALSTAV spol. s r.o.

Vznik chránenej dielne

Chránená dielňa vznikla udelením štatútu dňa 21.8.2008 a zamestnáva 39 občanov so zdravotným postihnutím

2017

CHDMI, s.r.o.

V roku 2012 odkúpením budovy do súkromného vlastníctva vznikol priestor pre ďalšie rozšírenie a zveľadenie.

Pretransformovanie fyzickej osoby na právnickú osobu, udelením štatútu dňa 10.11.2017 vznik CHDMI, s.r.o. s počtom zamestnancov 38

2019

CHDMI, s.r.o.

MPSVAR SR udeľuje štatút

Udelenie štatútu Registrovaného sociálneho podniku, spoločnosti CHDMI s.r.o.

2020

Abalstav s r.o.

MPSVAR SR udeľuje štatút

Udelenie štatútu Registrovaného sociálneho podniku spoločnosti Abalstav s r.o., Plynárenská 2, 071 01 Michalovce

2022

Súčasnosť

Aktuálny počet zamestnancov v registrovaných sociálnych podnikoch

ABALSTAV spol. s r.o. – 53 zamestnancov

CHDMI, s.r.o. – 38 zamestnancov