Kariéra

Jednotlivé pracoviská chránenej dielne sú prispôsobené zdravotnému postihnutiu zamestnancov a sú umiestnené v štyroch dielňach. Individuálnym prístupom ku každému zamestnancovi sa snažíme vytvoriť im čo najprijateľnejšie pracovné prostredie. Pracujeme na 4, 6 a 8 hodinový pracovný úväzok v dvoch zmenách.

Podmienky prijatia do chránenej dielne sú nasledovné:

Invalidita uznaná Sociálnou poisťovňou – ústredie, minimálne 40 % a chuť pracovať.

S každým záujemcom o prácu robíme vstupný rozhovor, kde sa snažíme získať čo najviac informácií, aby sme pracovné miesto ,,ušili,, na jeho potreby. Pracovné miesta prispôsobujeme na prácu v sede aj v stoji, podľa druhu postihnutia. V priestoroch firmy máme k dispozícii oddychovú miestnosť s kuchynkou. Zamestnancom ponúkame možnosť pracovnej realizácie s ohľadom na zdravotné postihnutie, začlenenie do kolektívu s podobným osudom, socializáciu.

Doklady potrebné pri nástupe:

Žiadosť o prijatie do zamestnania. Životopis. Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o percentuálnej miere postihnutia. Rozhodnutie sociálnej poisťovne – ústredie o výške invalidného dôchodku.

Zo skúseností so zamestnávaním zdravotne postihnutých občanov je zrejmé, že maximálne využitie pracovného potenciálu so zreteľom na individuálny prístup síce predstavuje náročnú prácu pre manažérov, ale pracovným prístupom zdravotne postihnutí občania môžu byť často príkladom pre mnohých zdravých zamestnancov.


Meno


Priezvisko


Mesto/Obec


Štát


Adresa


Poštové smerovacie číslo


Telefónne čislo


E-mail


Niečo o Vás


Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Chyba, skúste to znova. Vaša správa nebola odoslaná.

Napíšte nám


  • Plynárenská 2
  • 071 01 Michalovce
  • 0903 718 435
  • Pon - Pia: 8:00 - 17:00
  • eva.balogova@chdmi.sk