História

Chránenej dielne

 • 2004

  Začali sme v roku 2004 v prenajatých priestoroch s jednou dielňou. FO Jozef Balog Chránená dielňa.

 • 15. JÚNA 2004

  Chránená dielňa Jozef Balog, vznikla udelením štatútu dňa 15.6.2004 a zamestnáva 32 občanov so zdravotným postihnutím.

 • 21. AUGUSTA 2008

  ABALSTAV spol. s r.o. – chránená dielňa vznikla udelením štatútu dňa 21.8.2008 a zamestnáva 39 občanov so zdravotným postihnutím

 • 01. NOVEMBER 2017

  V roku 2012 odkúpením budovy do súkromného vlastníctva vznikol priestor pre ďalšie rozšírenie a zveľadenie.

 • 01. NOVEMBER 2017

  Pretransformovanie fyzickej osoby na právnickú osobu, udelením štatútu dňa 10.11.2017 vznik CHDMI, s.r.o. s počtom zamestnancov 38.

 • 04. Jún 2019

  MPSVAR SR udeľuje štatút Registrovaného sociálneho podniku, spoločnosti CHDMI s.r.o.

 • 01. Január 2020

  MPSVaR SR udeľuje štatút Registrovaného sociálneho podniku spoločnosti Abalstav s r.o., Plynárenská 2, 071 01 Michalovce

 • SÚČASNOSŤ

  ABALSTAV spol. s r.o. - 70 zamestnancov. CHDMI, s.r.o. - 40 zamestnancov